Lyhyesti

Helsinginkoski on hanke, jonka tavoite on kehittää Suomen pääkaupungin keskellä sijaitsevaa Vantaanjoen alinta koskea. Haluamme edistää vapaana virtaavaa ja luonnon ehdoilla kaupunkilaisille kunnostettavaa koskimiljöötä.