Onko Vanhankaupunginkosken pato turvallinen?

12941133_1606170556374175_2081480831_o

Vanhankaupunginkosken ylisyöksypadon reunapato vuonna 2015. Kuvaaja: Mikael A. Manninen.

Vanhankaupunginkosken pato on luokiteltu patoturvallisuuslain §11 mukaisesti luokkaan 3, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa.

Saimme patoturvallisuudesta vastaavalta Kainuun ELY-keskukselta viimeisimmän patoa koskevan turvallisuusselvityksen tutustuttavaksi. Diplomi-insinööri Peter Reiterin vuonna 2010 tekemässä Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken kivipadon alustavassa turvallisuusselvityksessä kirjoitetaan: ”Uomassa oleva ylisyöksypato on oikeutetusti määritelty 1 luokan padoksi, Padosta oikealla puolella oleva reunamuuri toimii kuitenkin noin 10 metrin pituisena REUNAPATONA ja myös vesivoimalaitoksen tulovedenkammion seinät toimivat patoina. Niiden osalta aiheuttaisi mahdollinen sortuma ihmishengelle vahingonvaaran.”

Patoturvallisuuslaissa 1-luokan pato on määritelty sellaiseksi, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle.

Kysyimme uudelleen ELY-keskukselta, että onko patotietojärjestelmässä merkintää 1-luokan patorakenteesta. Vastauksessa kerrottiin ettei tietojärjestelmään ole merkitty reunapadolle omaa luokitusta. Lisäksi vastauksessa todettiin ettei patoturvallisuusviranomaiselle ole tullut tietoa reunapadon huonosta kunnosta tai oireilusta.

Patoturvallisuudesta vastaavalle ELY-keskukselle ei ole 7.4.2016 mennessä toimitettu varsinaista ylisyöksypadon eikä reunapadon kuntoselvitystä.

Padon turvallisuutta arvioitaessa on huomioitava alustavassa turvallisuusselvityksessä asiantuntijan esiin nostama huomio reunapatorakenteen vaarallisuudesta ihmishengille sekä varsinaisen rakenteellisen kuntoselvityksen puute.

Pato on Helsinginkoski ry:n keräämien tietojen perusteella edellisen kerran peruskorjattu vuonna 1939.

2 vastausta artikkeliin ”Onko Vanhankaupunginkosken pato turvallinen?

  1. Pahoittelut vastausviiveestä.

    Padon huoltohistoria ei anna luotettavaa kuvaa padon turvallisuudesta. Reunapadon päällä on usein ihmisiä seuraamassa veden virtaamista syöksypadon ylitse. On ainakin hyvä tiedostaa reunapadon murtumisen mahdollinen vaarallisuus ihmishengille.

    Terv. Vesa Lindqvist

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *