Kysymykset ja vastaukset

Tälle sivulle kerätään kaupunkilaisia askarruttavia kysymyksiä ja vastauksia liittyen Helsinginkoski-hankkeen kehittämiseen. Jos mielessäsi on kysymys, mihin et löydä vastausta, niin lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen yhteydenotot@helsinginkoski.fi tai Facebook-sivuille osoitteessa Facebook.com/Helsinginkoski


 

Onko padon purkaminen uusi idea?

  Padon purkaminen ei ole uusi idea. Vuonna 1996 Helsingin kaupunginkanslian julkaisemassa Vantaanjoesta kalamiehen paratiisi (Veikko Rinne ja Matti Visanti) kirjoitetaan: ”Nousukalaa jokeenkin – pato pois?” ”Jos Vantaanjoesta halutaan tehdä aito lohi-, meritaimen- ja siikajoki, jossa kala lisääntyy luontaisesti merkittävissä … Lue loppuun

1 comment

Onko Vanhankaupunginkosken pato turvallinen?

Vanhankaupunginkosken pato on luokiteltu patoturvallisuuslain §11 mukaisesti luokkaan 3, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa. Saimme patoturvallisuudesta vastaavalta Kainuun ELY-keskukselta viimeisimmän patoa koskevan turvallisuusselvityksen tutustuttavaksi. Diplomi-insinööri Peter Reiterin vuonna 2010 tekemässä Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken kivipadon alustavassa turvallisuusselvityksessä kirjoitetaan: ”Uomassa oleva ylisyöksypato on oikeutetusti … Lue loppuun

2 comments

Kuka omistaa Vanhankaupunginkosken padon?

Patoturvallisuuslain §33 mukaan: ”Padon omistajan tulee toimittaa tietojärjestelmään merkitsemistä varten patoturvallisuusviranomaiselle omat yhteystietonsa ja padon käyttöhenkilöstön yhteystiedot sekä patoa koskevat valtioneuvoston asetuksella säädettävät tekniset tiedot.” Kysyimme Kainuun ELY-keskukselta, kuka omistaa Vanhankaupunginkosken padon. Saimme alla olevan vastauksen vesitalousasiantuntija Milla Torkkelilta: ”Patoturvallisuuden tietojärjestelmään merkitsemistä … Lue loppuun

0 comments

Mitä asioita tulee huomioida padon yläpuolella oleviin vuollejokisimpukoihin liittyen?

Kuva: Wikimedia, Emma Versteegh Kun Vanhankaupunginkosken pato aikoinaan rakennettiin, on toimenpide todennäköisesti mahdollistanut vuollejokisimpukan leviämisen entisen Helsinginkosken alueelle, kun virtausnopeudet  laskivat lajille suotuisalle tasolle. Sittemmin vuollejokisimpukka on suojeltu EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajina, jonka lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on … Lue loppuun

0 comments

Onko patoallasta koskaan tyhjennetty?

Vuoden 1939 kertomuksessa Helsingin kaupungin Vesijohtolaitoksen toiminnasta kirjoitetaan: ”Suojapadon avulla suljettiin joen läntinen suuhaara heinäkuun 14 p:nä, jonka jälkeen mainittu haara tyhjennettiin vedestä ja työt siinä voitiin aloittaa.” … ”Samalla aikaa kun varapatoa rakennettiin, korjattiin myös vanha ja hyvin huonossa … Lue loppuun

0 comments

Mitkä kalalajit hyötyvät Vanhankaupunginkosken padon poistosta?

Kalalajien välillä on suuria eroja sen suhteen, miten jyrkistä ja vuolaista koskista ne voivat nousta ylävirtaan. Padon poistosta hyötyvien kalalajien määrä on siis suoraan verrannollinen uoman pohjan kaltevuuteen ja muotoiluun, jotka vaikuttavat pohjan läheisen virran nopeuteen ja voimakkuuteen. Vanhankaupunginkosken padon … Lue loppuun

3 comments

Kuinka paljon asukkaita ja työpaikkoja on Helsinginkosken välittömässä läheisyydessä?

Helsinginkosken virtavesialueiden rantaviivaan kytkeytyvissä Helsingin kaupungin peruspiireissä (Vanhakaupunki, Oulunkylä ja Latokartano) asuu yhteensä 60 000 asukasta ja alueilla on yhteensä 22 000 työpaikkaa. Lähde: Helsinki alueittain (2013). Kuva: Miikka Pulliainen.

0 comments

Onko kosken alkuperäinen nimi Helsinginkoski vai Vanhankaupunginkoski?

”Monet kerrat olen helsinkiläisen nuorison mukana ollut sunnuntaisella virkistysretkellä Vantaanjoen suulla, Helsinginkoskella, joka 6 metrin korkuiselta kynnykseltään tulvaveden aikana purkaa vettä noin puolentoistasataa kuutiometriä sekunnissa…” Kotimaisten kielten keskuksen mukaan Vantaanjoen nykyinen suomenkielinen nimi virallistettiin vasta vuonna 1909, mutta mikä joen nimi … Lue loppuun

0 comments