Avoin kirje Helsingin kaupunginhallitukselle (19.12.2016)

Vastaanottaja: Helsingin kaupunginhallitus

Lähettäjä: Helsinginkoski ry.

ASIA: Huomautus koskien Helsingin kaupunginhallituksen kokouksen (19.12.2016) esityslistalla olevan Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeudellisten edellytysten selvityksen luonnonsuojeluoikeudellisen arvion lähtökohtia

 

Arvoisa kaupunginhallituksen jäsen

Helsinginkoski ry haluaa kiinnittää huomiota epäkohtaan, joka vie pohjan kaupunginhallituksen kokoukseen 19.12. tiedoksi tuodulta oikeudelliselta punninnalta koskien Vanhankaupunginkosken padon purkamisen luonnonsuojelullisia vaikutuksia.

Lue loppuun

Dam Removal Europe -verkoston kokous 14.-15.11.2016 – Léon, Espanja

logo-dre

Osallistuimme 14.-15.11.2016 uudehkon virtavesien hoitoon keskittyvän Dam Removal Europe -verkoston kokoukseen Léonin kaupungissa Espanjassa.

Tapahtumaan osallistui 108 edustajaa 12 eri maasta (Espanjasta, Portugalista, Ruotsista, Hollannista, Brittein saarilta, Sveitsistä, Ranskasta, Virosta, Yhdysvalloista, Slovakiasta, Italiasta, Belgiasta ja Suomesta).

Tapahtuman agendana oli jakaa tietoa ympäri Eurooppaa tehdyistä ja suunnitelluista patojen purkuhankkeista.

Tapahtumaan osallistuneiden virtavesiluonnon kunnostukseen keskittyneiden asiantuntijoiden yhteinen kanta oli, että padon purkaminen on paras käytettävissä oleva virtavesiluonnon kunnostusratkaisu.

Lue loppuun

Tavoite purkaa Vanhankaupunginkosken pato vuoden 2020 loppuun mennessä – Helsingistä vaelluskalaystävällisempi kaupunki

Lehdistötiedote 21.5.2016

logoCMYK

Maailma juhlii World Fish Migration Day -teemapäivää lauantaina 21.5.2016 ja Helsinginkoski ry on mukana tekemässä Helsingistä vaelluskalaystävällisempää kaupunkia. Helsinginkoski ry on helsinkiläinen luonnonsuojeluyhdistys.

Aloitamme tänään uuden Puretaan pato -projektin, jonka tavoite on purkaa Vanhankaupunginkosken pato vuoden 2020 loppuun mennessä, sanoo Helsinginkoski ry:n puheenjohtaja Vesa Lindqvist.

Patoa ei tarvitse purkaa kokonaan. Riittää kun patoon avataan niin sanottu kuninkaanväylä eli reitti jota pitkin erittäin uhanalaiset vaelluskalat pääsevät nousemaan ylös Vantaanjokeen lisääntymään.

Nykyisen Vanhankaupunginkosken itäisen haaran kunnostaminen vaelluskaloille paremmin soveltuvaksi ei poista padon aiheuttamia vakavia ongelmia. Ylisyöksypadon rakenne houkuttelee esimerkiksi taimenia ja lohia hyppäämään päin patoseinää, mikä vahingoittaa niitä ennen elintärkeää kutuvaellusta. Lisäksi padon alle kasautuvat kalat houkuttelevat paikalle aggressiivisia salakalastajia, jotka aiheuttavat turvattomuuden tunnetta alueen asukkaissa. Pato ja museovoimalan toiminta myös aiheuttavat alasvaeltavien kalojen silppuuntumista.

Helsinginkoski ry:n tavoite on projektin aikana toteuttaa tarvittavia selvityksiä, mallinnuksia sekä näihin tarvittavaa varainkeruuta, jotta padon purkaminen voidaan toteuttaa asetetussa tavoiteaikataulussa. Näistä esimerkkinä taloudellisten vaikutusten arviointi, vuollejokisimpukoiden levinneisyys ja virtausmallinnuksen tekeminen. Projektin aikana pyritään myös keräämään mahdollisimman paljon aluetta ja koko Vantaanjokea koskevaa historiatietoa, joka auttaa ymmärtämään vapaana virtaavan kosken historiaa. Esimerkkinä Kansallisarkistosta löydetty vuodelta 1738 peräisin oleva kartta, josta voidaan todeta koskialueen olleen kaksihaarainen myös ennen länsihaaran patoamista.

Projektin tuloksena syntyviä tuotoksia tullaan viestimään padon purkamiseen liittyville viranomaisille sekä padon purusta kiinnostuneille kaupunkilaisille. Helsinginkoski ry pyrkii toimimaan viranomaisten selvitystyön avustajana.

Helsinginkoski ry:n näkemys on, että alueen kulttuurihistoriallisia arvoja voidaan entisestään parantaa rakentamalla padon tilalle kuninkaanväylä vapaana virtaavaa koskea varten. Vastaavaan päätelmään on tultu myös Vantaan kaupunginmuseon toimesta koskien Tikkurilankosken patoa. Kaupunginmuseon mukaan Tikkurilankosken padosta on tarpeen säilyttää vähintään niin pitkä osuus kummallakin rannalla, että visuaalinen jatkuvuus uoman poikki säilyy. Vanhankaupunginkoskella tulisi kuitenkin pyrkiä säilyttämään myös museokäytössä oleva vesivoimala toimintakuntoisena ohjaamalla siihen vapaana virtaavasta koskesta vettä.

Helsinginkoski ry esittää Helsingin asukkaille ja päättäjille haasteen, että alamme tänään – vaelluskalojen juhlapäivänä, määrätietoisesti edistämään vaelluskalakantojen elin- ja lisääntymismahdollisuuksia Vantaanjoessa ja Vanhankaupunginlahdella.